Termeni și condiții

Prevederi generale

Site-ul companiei de dezvoltare imobiliară Trutzi Real Estate, disponibil la adresa avanera.ro, este deținut de către S.C. TRUTZI REAL ESTATE S.R.L.

Pagina Politica de confidențialitate, disponibilă aici, este parte a prezentelor Termene și Condiții, și descrie în detaliu cum colectăm, folosim și prelucrăm informațiile Utilizatorilor când aceștia navighează pe Site, precum și drepturile lor cu privire la datele cu caracter personal.

Pentru a putea utiliza Site-ul, utilizatorii trebuie să aibă vârsta minimă de 16 ani și să fie de acord cu prezentul regulament de Termene și Condiții.

Prin accesarea și utilizarea Site-ului, Utilizatorul ia cunoștință de și acceptă prezentele Termenele și Condiții, precum și celelalte politici relevante pentru Site.

Dacă nu sunteți de acord cu prezentele Termene și condiții sau cu o parte din prezentele Termene și condiții, vă rugăm să nu folosiți Site-ul în niciun fel.

Definiții

Site

avanera.ro

Societatea

Trutzi Real Estate – S.C. TRUTZI REAL ESTATE S.R.L., societate de drept român, cu sediul social în Localitatea Scheia, Strada Aleea Vămii Nr. 26, Județul Suceava, înregistrata la Registrul Comerțului cu nr. J33/1259/2016, având Cod Fiscal RO36591510.

Grup

Trutzi – S.C. TRUTZI S.R.L., societate de drept român, cu sediul în Localitatea Scheia, Strada Aleea Vămii Nr. 26, Județul Suceava, înmatriculată la Registrul Comerțului cu nr. J33/1094/2005, având Cod Fiscal RO17898144.

Utilizatorul / Utilizatorii

Orice utilizator(i) care navighează și/sau citește(sc) și/sau folosește(sc) și/sau își creează cont pe Site și/sau se abonează la Newsletter.

Contract

Contractul încheiat între Utilizator și Societate, conform prezentelor Termene și Condiții.

Date cu caracter personal

Orice informație în legătură cu Utilizatorul care permite identificarea sa în mod direct sau indirect, incluzând, dar fără a se limita la nume, prenume, adresa e-mail, număr de telefon, document de tip CV (pentru secțiunea web Cariere) etc. și care sunt furnizate de Utilizator cu scopul interacțiunii cu Site-ul, abonării la Newsletter, a transmiterii de întrebări, programări și sugestii, a aplicării la anunțuri de muncă sau pentru orice alte scopuri.

Consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, că datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.

Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal

Societatea și/sau Partenerii asociați numesc o persoană al cărui scop este informarea și consilierea operatorului, sau a persoanei împuternicite de operator, precum și a angajaților care se ocupă de prelucrare cu privire la obligațiile care le revin în temeiul legii precum și monitorizarea respectării legilor referitoare la protecția datelor și a politicilor operatorului sau ale persoanei împuternicite de operator în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal, cooperarea cu autoritatea de supraveghere, asumărea rolului de punct de contact pentru autoritatea de supraveghere privind aspectele legate de prelucrare.

Data de contact din partea operatorului de date este:

contact@trutzirealestate.ro

Accesarea Site-ului

Utilizatorii pot accesa Site-ul pentru informare, adresarea unei forme de contact sau aplicare la poziție de muncă în conformitate cu anunțurile publicate pe website.

La momentul accesări Site-ului, Utilizatorul poate opta pentru comunicarea directă a ofertelor promoționale și noutăților Trutzi Real Estate (oferte comerciale, noutăți, comunicate, invitații la evenimente, oferte speciale ocazionate de anumite aniversări și alte tipuri de informări), prin intermediul e-mail.

Încheierea contractului

Înregistrarea și folosirea Site-ului constituie consimțământul expres și neechivoc al Utilizatorului cu privire la încheierea Contractului care include prezentele Termene și Condiții și Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal. Contractul dintre Societate și Utilizatorul care se abonează la Newsletter se încheie numai dacă sunt urmați toți pașii enumerați mai jos:

– Vârsta Utilizatorului este de minim 16 ani;

– Utilizatorul accesează site-ul avanera.ro;

– Utilizatorul citește cu atenție prezentele Termene și Condiții și Politica de confidențialitate;

– Utilizatorul completează și transmite informațiile de natură reală despre sine, menționate în formularul de Abonare Newsletter / Contact / Cariere de pe Site.

Prin acceptarea prezentelor Termene și Condiții, Utilizatorul înțelege că orice alte angajamente ulterioare sau concomitente în legătură cu prezentele Termene și Condiții sunt înlocuite de prezentele Termene și Condiții. Prezentele Termene și Condiții nu creează drepturi pentru terțe persoane.

Durata și încetarea contractului

Contractul se consideră încheiat pentru o perioadă nedeterminată.

Societatea își rezervă dreptul de a suspenda sau șterge imediat datele de abonare sau cele transmise via formularele din Site de către un Utilizator, în orice moment și fără notificare, în cazul în care constată faptul că acesta nu respectă prevederile prezentelor Termene și Condiții sau ale altor politici publicate pe Site;

Utilizatorul întelege că după încetarea Contractului va putea folosi Site-ul numai în scop informativ.

În cazul în care Contractul va înceta, prevederile secțiunilor listate mai sus vor rămâne aplicabile.

Utilizarea Site-ului

Utilizatorii nu au dreptul:

– să acceseze și să utilizeze Site-ul în scopuri și prin mijloace care să constituie o utilizare abuzivă;

– să folosească Site-ul într-o manieră sau să întreprindă vreo acțiune care cauzează sau poate cauza prejudicii Site-ului sau deteriorarea performanței, disponibilității sau accesibilității Site-ului;

– să folosească Site-ul in orice manieră care este ilegală, frauduloasă sau prejudiciabilă sau în conexiune cu orice activitate ilegală, frauduloasă sau prejudiciabilă;

– să folosească Site-ul pentru a copia, stoca, găzdui, transmite, folosi, publica sau distribui orice materiale care conțin (sau sunt în conexiune) cu spyware, viruși de calculator, Trojan horse, viermi sau orice alte software-uri de virusare a calculatoarelor;

– să conducă orice activități sistematice sau automate de colectare a datelor (incluzând, dar fără a se limita la extragerea și recoltarea datelor) cu privire sau în relație cu Site-ul, fără consimțământul prealabil și scris al Societății;

– să folosească datele colectate de pe Site pentru orice activități directe sau indirecte de comercializare (marketing), incluzand, dar fără a se limita la e-mail marketing, SMS marketing, telemarketing și adresare directă prin poștă;

– să folosească datele colectate de pe Site pentru a contacta persoane fizice, juridice sau alte persoane și entități.

Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Cadrul legal general care reglementează protecția datelor cu caracter personal este reprezentat de către Regulamentul General privind Protecția Datelor cu Caracter Personal nr. 679/2016 (“GDPR”) aplicabil în Uniunea Europeană.

Site-ul avanera.ro utilizează cookies. Pentru mai multe informații despre datele personale colectate prin fișierele de tip cookies Utilizatorul trebuie să consulte Politica de Cookies disponibilă aici.

În momentul în care alegi să te abonezi la Newsletter sau să completezi și transmiți formularele Contact și Cariere, anumite date cu caracter personal ale tale vor fi prelucrate de către Trutzi Real Estate, în principal pentru a putea să îți furnizăm serviciul solicitat, și anume: accesul la Newsletter, Programarea de vizită, Adresa de întrebări/sugestii sau Aplicația la anunțurile de muncă din secțiunea Cariere.

Mai multe informații cu privire la prelucrarea datelor tale cu caracter personal în aceste scopuri, inclusiv cu privire la modul în care îți poți retrage consimțământul, poți găsi în Politica de confidențialitate.

Proprietate intelectuală

Societatea respectă drepturile de proprietate intelectuală ale altora și solicită Utilizatorilor ca și aceștia să se conformeze oricăror drepturi de proprietate intelectuală deținute de Societate sau de terțe persoane.

Conținutul și elementele grafice ale Site-ului, incluzând, dar fără a se limita la întregul conținut textual, surse tehnice ale tuturor serviciilor și facilităților prezente și viitoare, sunt deținute de Societate. Acestea sunt protejate prin drepturi de autor, drepturi asupra mărcilor și prin alte legi și tratate.

Prin folosirea anumitor instrumente specifice ale Site-ului, acolo unde este precizat, Utilizatorii își cedează, către Societate, drepturile de proprietate intelectuală incluzând, dar fără a se limita la textele publicate pe Site, fîșierele încărcate pe Site.

Utilizatorii au obligația de a respecta toate drepturile de proprietate intelectuală ale Societății, prevăzute de legislația în vigoare. Utilizatorilor le este interzis să folosească orice imagine, marcă sau semn aparținând Societății sau terțelor persoane, dacă nu au obținut în prealabil consimțământul scris al titularilor legali.

Utilizatorii pot vizualiza, descărca și imprima pagini alte Site-ului numai pentru uzul personal, care face obiectul restricțiilor menționate mai jos sau în orice alte clauze din prezentele Termene și Condiții. Orice utilizare a conținutului pentru alte scopuri, decât scopul personal, poate fi efectuată numai cu obținerea in prealabil a consimțământului scris al Societății și prin indicarea sursei informației.

În acest sens, Utilizatorilor le este interzis:

– să republice materialele de pe Site (incluzând republicarea pe alte site-uri);

– să vândă, să închirieze sau să sub-licențieze materialele de pe Site;

– să prezinte orice materiale de pe Site în public;

– să reproducă, duplice, copieze sau exploateze materialele de pe Site în scopuri comerciale;

– să redistribuie materialele de pe Site, cu excepția conținutului specific sau făcut expres disponibil pentru redistribuire.

Cererile pentru folosirea conținutului Site-ului pentru alte scopuri decât cel personal pot fi adresate prin email la adresa contact@trutzirealestate.ro.

Aceste Termene și Condiții nu garantează Utilizatorilor niciun drept, titlu sau interes cu privire la Site, la conținutul detinut de alte persoane și publicat pe Site, la mărcile, semnele sau alte drepturi de proprietate intelectuală deținute de Societate.

Având în vedere faptul că Societatea dorește îmbunătățirea experienței Utilizatorilor pe Site, aceasta încurajează opiniile și sugestiile; totuși, Societatea poate folosi comentariile sau sugestiile fără niciun fel de obligație față de Utilizatori.

Opiniile și sugestiile legate de informațiile și experiența furnizate de Site pot fi transmise prin email la adresa contact@trutzirealestate.ro.

Renunțări și cesiuni

Nicio situație în care Societatea nu acționează de îndată pentru realizarea unui drept al sau nu va fi interpretată ca o renunțare la acel drept sau la realizarea acestuia.

Dacă o prevedere din prezentele Termene și Condiții se va dovedi nevalidă sau fără efect, celelalte prevederi nu vor fi afectate de aceasta, rămânând în vigoare și pe deplin valide, fiind interpretate în sensul cel mai extins permis de lege.

În cazul de mai sus, prevederea nevalidă sau fără efect va fi înlocuită printr-o alta, acceptabilă din punct de vedere legal, și care să producă efecte juridice cât mai apropiate de intenția Societății. Cele de mai sus se aplică și în cazul omisiunilor.

Utilizatorii nu își pot ceda parte sau totalitatea drepturilor, în temeiul prezentelor Termene și Condiții.

Societatea își poate ceda drepturile către oricare dintre subsidiarele sau filialele sale, ori către alte societăți din grupul Trutzi, ori către orice succesor în drepturi asociat cu Site-ul.

Limitarea răspunderii

Societatea pune la dispoziție Site-ul CA ATARE, CU TOATE VICIILE și ASTFEL CUM ACESTA ESTE DISPONIBIL, fără vreo garanție expresă sau implicită. NEGĂM DE ASEMENEA ORICE GARANȚIE, INCLUSIV ORICE GARANȚII DE COMERCIALIZARE, CALITATE SATISFACATOARE, PRECIZIE PENTRU UN SCOP SAU NEVOIE SPECIALĂ. NU GARANTĂM CĂ REZULTATUL CARE POATE FI OBȚINUT DIN UTILIZAREA SITE-ULUI VA FI EFECTIV, SIGUR SAU PRECIS SAU CĂ VA ÎNTRUNI CERINȚELE UTILIZATORULUI.

Societatea nu garantează ca Site-ul va fi disponibil în mod constant sau integral sau pe orice mediu de accesare.

Dacă sunt necesare lucrări de întreținere și Site-ul nu este disponibil pentru motive de întreținere, Societatea nu este obligată să informeze Utilizatorii.

Societatea nu va fi răspunzătoare pentru căderi de internet/rețea și, în special, pentru căderi din cauza cărora Site-ul nu poate fi accesat ca urmare a unor dificultăți tehnice sau de altă natură care se regăsesc în afara sferei de influență a Societății, de ex. forța majoră, culpa terțelor persoane.

Societatea nu răspunde pentru datele personale inexacte și/sau neadevărate furnizate de Utilizatori, în special pentru cele furnizate de minori, cu scopul de a crea aparența vârstei minime de 16 ani, în vederea abonării la Newsletter, contactării sau aplicării la anunțuri de joburi.

Utilizatorul înțelege faptul că Societatea nu are control și nici obligația de a acționa cu privire la:

– conținutul care este accesat de către Utilizator prin intermediul Site-ului;

– efectul conținutului asupra Utilizatorului accesat prin intermediul Site-ului;

– interpretarea sau utilizarea de către Utilizator a conținutului Site-ului;

– acțiunile pe care le întreprinde Utilizatorul ca urmare a accesării conținutului Site-ului;

– conținutul sau acuratețea, conformitatea cu dreptul de autor, legalitatea sau decența materialelor/informațiilor care se regăsesc pe link-urile care trimit către alte site-uri, de Politica Privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal și de regulamentul de termene și condițiile practicate de aceștia. Se recomandă consultarea în prealabil a termenilor legali și a celorlalte informații referitoare la colectarea informațiilor cu caracter personal. Normele expuse în acest text se aplică doar în cazul informațiilor colectate pe acest Site;

– prejudiciile create de erorile, neacuratețea sau neactualizarea informațiilor publicate pe Site și care provin din surse externe;

– prejudiciile create ca urmare a nefuncționării Site-ului precum și pentru cele rezultând din imposibilitatea de accesare a anumitor link-uri publicate pe Site.

Societatea nu își asumă răspunderea pentru nicio daună indirectă, specială, incidentală care rezultă din utilizarea, sau incapacitatea de a utiliza Site-ul.

Utilizatorul înțelege că Societatea nu răspunde de nicio pierdere, costuri, procese, pretenții, cheltuieli sau alte răspunderi, în cazul în care acestea sunt cauzate direct de nerespectarea prezentelor Termene și Condiții.

Utilizatorul înțelege că în cazul în care prețurile sau alte detalii referitoare la servicii/produse/promoții ale Societății au fost afișate greșit, Societatea își alocă dreptul de a modifica informațiile afișate pe Site, fără a i se putea atrage răspunderea.

Utilizatorul înțelege că imaginile sunt prezentate pe Site cu titlu de exemplu, iar produsele Partenerilor comerciali ai Societății, livrate, pot diferi în orice mod, atât ca imagine cât și datorită modificării caracteristicilor, design-ului, fără a putea atrage răspunderea Societății.

Societatea nu garantează utilizarea optimă a Site-ului decât prin utilizarea browserului Internet Explorer cel puțin la nivelul versiunea 9, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera.

Drept aplicabil în instanța competentă

Aceste Termene și Condiții sunt guvernate și interpretate în conformitate cu dreptul român.

Se va încerca în prealabil rezolvarea oricărei dispute în legatura cu prezentele Termene și Condiții, pe cale amiabilă în termen de 15 zile lucratoare de la data sesizării în scris a problemelor, de către Utilizator. În cazul în care părțile nu ajung la un acord cu privire la dispută, aceasta va fi adresata spre soluționare instanței române competente.

Consumatorii nu pot renunța la drepturile lor conferite de lege. Orice clauze contractuale care înlatură sau limitează drepturile conferite de lege consumatorilor nu vor produce efecte cu privire la aceștia.

Modificări ale Termenelor și Condițiilor

Prezentul regulament de Termene și Condiții a fost actualizat la actualizată la 15.01.2021.

Trutzi Real Estate își rezervă dreptul de a revizui și actualiza aceast regulament de Termene și Condiții, în orice moment.

Astfel, te rugăm să verifici secțiunea aferentă Termene și Condiții, atunci când accesezi site-ul, pentru că este posibil să fi intervenit modificări de la ultima vizită.

Daca ai întrebări cu privire la informațiile cuprinse în această pagină te rugăm să ne scrii la adresa contact@trutzirealestate.ro.

Prin continuarea folosirii Site-ului ulterior intrării în vigoare a unor modificări/completări, Utilizatorul este de acord să le respecte.

ÎN CAZUL ÎN CARE UTILIZATORUL NU DOREȘTE SĂ ACCEPTE PREZENTELE TERMENE ȘI CONDIȚII, INCLUSIV MODIFICĂRILE/COMPLETĂRILE ACESTORA, TREBUIE SĂ ÎNCETEZE SĂ MAI FOLOSEASCĂ SITE-UL.